Köszönjük / Many thanks

Kedves Látogatóink!
Kedves Barátaink!

Õszinte köszönetünket fejezzük ki az eddig nyújtott segítségéért, a Pro Veritate et Iustitia petíció aláírásáért, és blogunk látogatásáért!

Az országgyűlési FIDESZ/KDNP képviselők – a Parlament kétharmada – megszavazta a kormány által tervezett magyar Alaptörvényt, amely nem állította helyre az 1944. március 19-én megszakadt jogfolytonosságot. Mint a tervezetben már látható volt, több ellentmondás maradt a Nemzeti Hitvallás (Preambulum) és az Alapvetés (Corpus Juris) között, amely sajnos fenntartja a status-quot. A Preambulum, hiába említ fontos magyar értékeket és ítéli el a kommunizmus alatt történteket, nincsen jogi ereje. A jogerővel rendelkező Corpus Juris viszont a záró rendelkezésben az 1949. évi XX. törvényt nem helyezi hatályon kívül, tehát továbbra is ehhez köti jogfolytonosságát. Ez az ellentmondás nem az igazságot kívánja szolgálni, hanem a korábbinál konszolidáltabb módon a status-quo fenntartását.

Az eredmény nem okozott meglepetést, erre számítottunk. A kezdeményezésnek nagyon fontos momentuma volt, hogy közös véleményt formáljunk és felhívjuk a vezető politikusok figyelmét a kulcsfontosságú értékekre, hazánk szuverenitása és méltósága érdekében. A Preambulum végső tartalma harmonizál a Pro Veritate et Iustitia felhívásával, elképzeléseivel. Reméljük, hogy a Corpus Juris a megfelelõ sarkalatos törvényekkel – amelyeket még ebben az évben meg kell alkotni – közeledni fog a Preambulum szelleméhez!

A Pro Veritate et Iustitia konstruktív módon, demokratikus elvek alapján véleményének, gondolatainak közvetítésével a továbbiakban is segíteni kíván és szolgálni a nemzetet. Ebben az értelemben, az Ön további hozzájárulása nagyon fontos.

Számítunk hosszú távú hazafias támogatására és közreműködésére Magyarországért!

Megkülönböztetett tisztelettel maradok,

(Esterházy Antal)
Pro Veritate et Iustitia
veritate.iustitia@gmail.com

——————–

Dear Visitors,
Dear Friends,

We would like to express our sincere thanks for your help by signing Pro Veritate et Iustitia’s petition, and by visiting our blog!

The FIDESZ/KDNP Representatives, two thirds of the Parliament, have voted the government proposed Constitution, which has not restored legal continuity ceased on the 19th March of 1944. As it could be seen in the draft, many contradictions remained between the Preamble and the Corpus Juris, which unfortunately is keeping the status-quo further-on. Although important Hungarian values are mentioned and the wrongdoings of the communist regime are condemned, the Preamble has no legal force. However, the final clause of Corpus Juris having legal force does not abolish Act XX of the Constitution of the Republic of Hungary in force since 1949, so that the legal continuity is still linked to the aforesaid Law. This contradiction does not serve the purpose of justice, but the maintenance of status-quo in a more consolidated way as it was before.

The result has not brought any surprise, it has met the expectations. A very important momentum of the initiative was when defining common ideas and raising the awareness of the political leaders to basic values for the sake of sovereignty and dignity of Hungary. The final content of Preamble is in harmony with the concept and the appeal raised by Pro Veritate et Iustitia. We hope that the Corpus Juris together with the fundamental Laws; which have to be passed during this year; will get closer to the spirit of the Preamble.

Pro Veritate et Iustitia would like to keep serving the interest of Hungary in a constructive way, based on democratic principles by conveying its ideas and thoughts. In this sense, your cooperation, opinion and further support is of utmost importance.

We count on your valuable support and cooperation for Hungary.

Yours faithfully,

(Antal Esterházy)
Pro Veritate et Iustitia
veritate.iustitia@gmail.com